Hòn Ghềnh - Ôm trọn cảnh sắc của biển

Từ hòn Ghềnh bạn nhìn thấy một bên là Mũi Né duỗi dài, một bên là Hòn Rơm, tạo thành vòng cung như đôi cánh tay ôm lấy biển. Ấn tượng đầu tiên là nước biển trong vắt, có thể nhìn thấy những tán san hô dưới đáy rất đẹp, những ghềnh đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau.

.Hòn Ghềnh - Ôm trọn cảnh sắc của biển

Vị trí?

  • Hà nội
  • Thanh Hóa
  • Đà nẵng
  • Nha trang